Autoportret slobodnog mislioca - „Erotika" Lu Salome

autoportret slobodnog mislioca erotika quot lu salome

Ova četiri eseja o ljubavi i seksu razlikuju se po prirodi i stilu: prva dva, namenjena književnom i filozofskom osvrtu na berlinsku avangardu sa početka veka potiču iz veze sa Rilkeom i inspirisana su njihovim putovanjima u Rusiju i raskidom. U svom analitičkom aspektu, oni sadrže, između redova, strastvene ispovesti i odbranu ženskog oblika ljubavi, što je Rilke uzeo u obzir, mnogo kasnije, u Zapisima Maltea Lauridsa Brigea iz 1911. i u Devinskoj trećoj elegiji.

Drugi esej - rasprava ponuđena Martinu Buberu

Predstavlja doprinos nastojanju jevrejskog mislioca da definiše šta su tada tražili drugi nemirni umovi, u vreme kada je evropska civilizacija tonula: „neka vrsta novog humanizma, napisao je Herman Hese u Demianu iz 1919. Prema Lu Andreas Salome, žena će tražiti svoje mesto, svoju slobodu, svoju specifičnu akciju i sve oblike ljubavi će integrisati u to, uključujući i one koje je „seksualni rasizam”, budući da nije sasvim nestao, odbacio. Poslednji tekst je, nakon pristajanja na frojdovsku misao, sumiranje onoga što Lu duguje svom gospodaru - i takođe osvrt na tačke po kojima se razlikuje od njega, uvek nastojeći da zadrži svoju sopstvenu misao.

Dve decenije rada na „Erotici" obeležavaju evoluciju promišljanja i osećajnosti koja se od nje ne može odvojiti.

Svi nose obeležje ličnosti čije su se bogatstvo, nezavisnost i velikodušnost činili izuzetnim, na različite načine. Kako Ničeu, prijatelju njene mladosti, tako i prijateljima njene zrelosti - Rilkeu i Frojdu. U poslednjem eseju, objavljenom 1917. godine, na samom kraju primećujemo diskretan i čvrst revolt žene protiv muških nagona smrti i rata koji ih je oslobodio. Ona protestuje, na svim poljima, u ime svih majki. Ova knjiga je više i bolje od poziva na razmišljanje o mestu seksualnosti u celokupnom životu duha, o pravcu u kome se kreće pobuna žene protiv seksističkih ideologija. To je autoportret „slobodnog mislioca”. Iskrenost i ispravnost stavova Lu Andreas Salome ostaju za nas, kao i za njene savremenike, neodoljivi. Preuzeto i prevedeno sa: https://www.payot.ch/Detail/eros-lou_andreas_salome-9782707306845

Povezani naslovi