Areté edicija Preobražaj

Zašto preobražaj? I šta on znači?

Preobraziti se znači promeniti suštinski nešto na sebi i u sebi. Promeniti se na bolje. Promeniti onaj deo sebe za koji osećamo i mislimo da može bolje. Napredovati, rasti, razvijati se i postati nešto što smo možda mislili da ne možemo da postanemo.

Do preobražaja se ne dolazi onda kada to samo smislimo i jako želimo. Dolazi se onda kada smo na njega i spremni. To nije samo promena s jednog na drugo. Ne prestajemo da budemo ono što smo bili, već postajemo još više od toga.

Šta je Areté Preobražaj?

Areté urednice trude se da objavljuju pre svega knjige koje vole, koje smatraju važnim. Takođe i knjige za koje misle da je neverovatno da nisu prevedene i objavljene na našem jeziku dosad. Žele da se takva verodostojna osećanja eksponencijalno šire sa svakim sledećim čitaocem. Na taj način ove knjige daju svoj mali doprinos u preobražaju sveta.

Nova edicija može čitaocima da donese neke sveže uvide, čak i drugačija uverenja, da ih oplemeni, trgne, navede da zastanu načas u današnjem svetu koji je u svakodnevnoj vrtoglavoj žurbi, promeni i nestalnosti. Da im ponudi načine da taj svet sagledaju što bolje i da svoje živote u njemu vode što jednostavnije i lakše.

Čemu je sve potreban preobražaj i kako doći do njega?

Preobražaj tela je često promena o kojoj najviše razmišljamo. Možda zato što je najuočljivija golim okom. Međutim, preobražaj svakodnevice nešto je složeniji i zahtevniji posao. On zadire dublje, menja nas iznutra i podrazumeva da uvedemo ključne promene koje će nam pomoći da postignemo sve što smo želeli. Da ispunimo svoje ciljeve i da se rešimo loših navika kojima robujemo. Preobražaj posla i profesije je promena kojoj se mnogi nadaju, ali ne uspevaju da je ostvare iz različitih razloga. Posao predstavlja veliki deo naših života i često nam je posao razlog i uzrok sreće i zadovoljstva, ali i problema. Doneti odluku da se napravi preobražaj u poslu pravi je izazov i dobro je imati podršku i znanje koji mogu pri tome da pomognu. Preobražaj uma je pak najzahtevniji i iz njega proishode svi ostali preobražaji. Iziskuje svakodnevni istrajni rad na sebi. Na sopstvenim uverenjima, na onome što znamo ili onome novom što smo saznali, na načinu na koji razmišljamo, komuniciramo s drugima i sa samim sobom. Svaka nova informacija koju primimo ostavlja trag u nama, ako je korisna i blagotvorna tako će i da utiče na nas. Zato pamet u glavu kad birate šta čitate.

Nova edicija nudi znanja o kosmosu, o svetu, o čoveku, o onoj čestici koja nas pokreće i čini posebnim, onim što jesmo. Pored fikcije, koja nam otvara svetove iz mašte i vodi nas tamo gde nikada nismo bili, sada Areté uvodi i Preobražaj. Počevši od knjige Mozak, Dejvida Igrmana cilj nam je da bolje shvatimo ovaj svet koji imamo, da u njemu stvorimo pozitivne promene, steknemo nove uvide i sagledamo širu sliku.