Dr Rendi Dž. Paterson direktor je privatne psihološke klinike Changeways u Vankuveru. Autor je knjiga The Assertiveness Workbook i Your Depression Map, i vodi programe obuke za terapiju zasnovanu na dokazima.

 

Photo by Carlos Taylhardat