Marina Bugarčić, umetnik, fotograf, fokusirana na rad sa ljudima. Dobitnik fotografskih priznanja i autor par izložbi. Za sebe ne kaže da je pisac već zapisničar svog života, jednog vremena, mora i grada koje voli i koje posmatra sa druge strane objektiva i olovke.