Vladimir Vukomanović Ratsegorac


Vladimir Vukomanović Rastegorac rođen je
1986. godine u Kraljevu. Doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a radi kao docent na beogradskom Učiteljskom fakultetu. Objavio je pesničke knjige Upornost sećanja (2005), Kana (2013) i (Takk) (2015), kao i poemu za decu Bajka o Smrti (zajedno sa Janom Rastegorac, 2016). Priredio je izbor iz mlade srpske proze Pucanja (2012) i izbor iz srpske poezije o smrti za decu i mlade Ako ti jave: umro sam (2018).